Hírek

Kedves Ballonos Barátaim! (2022. április 24.)

Április 23.-án a BallonPiknik-en elhangzottaknak megfelelően szeretnélek tájékoztatni Benneteket, hogy az idei Hőlégballon Nemzeti Bajnokság Szegeden kerül megrendezésre! A versennyel illetve a nevezéssel kapcsolatos részletek az alábbiak:

 • Szeged, 2022. szeptember 9.-13. (CeCup2022)
 • Nevezési díj 190 EUR (gáz, e. térkép, vacsora a nyitó és záró ünnepségen, reggeli, ebéd, camping)
 • A Magyar Ballon Szövetség (MBSZ) tagjainak számára a nevezési díj csak 40 eFt (azon pilóták számára, aki olyan klubok tagjai, amely klubok a nevezés időpontja előtt már MBSZ tagok, vagy csatlakozási nyilatkozatukat leadták, és a pilóta klub tagsága több mint egy éves /MBSZ éves tagdíj: 12 eFt/)
 • MBSZ tagok számára nevezési díj visszatérítés, azaz 40 eFt visszafizetése (azon pilótáknak, akik a Nemzeti Bajnokság teljes programján részt vettek, MBSZ tagságuk az előző pontnak megfelelőek, és klubjuknak, egyesületüknek díj tartozása nincsen az MBSZ és MRLSZ felé.)
 • MBSZ kedvezmény 2022. július 1. előtti nevezés esetében érvényes
 • MBSZ visszatérítési kedvezmény jelentkezési sorrendben érvényesíthető, az első 20 pilóta esetében a fentiekben ismertetett 40 eFt, az ezt következő 10 pilóta esetében 20 eFt értékben. 30 pilóta szám felett nincs lehetőség visszatérítésre

MBSZ belépési nyilatkozat:

https://ballonszovetseg.hu/dokumentumok/

Nevezés a versenyre:

https://cecup2022.balloon-tracking.eu/index.php/as-participant/apply-for-this-competition

Bízom benne, hogy szeptemberben minél többen találkozunk! Ha bármi kérdésetek lenne, keressetek nyugodtan.Addig is szép repüléseket, puha leszállásokat!

Üdv.:

Nagy Péter s.k.

elnök

——————————————————————————————————————-

Tisztelt Képviselő, Kedves Ballonostárs!

A Magyar Ballon Szövetség 2021 december 30. napjára tervezett közgyűlése nem volt határozatképes, így a korábbi tájékoztatásnak megfelelően az ismételt közgyűlés időpontja 2022 év január hónap 5. napján 19.00, módja online (Skype használatával). A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban határozatképes.

Őrbottyán, 2021.12.30.

Repülős baráti üdvözlettel:

Nagy Péter s. k.

elnök

——————————————————————————————————————-

Tisztelt Képviselő, Kedves Ballonostárs!


A Magyar Ballon Szövetség elnökségének határozata alapján értesítelek, hogy a 2021. évi rendes Közgyűlését 2021 év december hónap 30. napján (csütörtökön) 17.00-tól tartja online (Skype használatával). Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést 2022. év január hónap 5. napján 19.00-tól tartja. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül az eredetileg meghirdetett – alábbi – napirendi pontokban határozatképes.


Javasolt napirendi pontok:


1) 2021. évi elnöki- és Pénzügyi beszámoló, 2022. évi tervek, költségvetési javaslat;
2) Válogatott keret tagjainak megválasztása;
3) Az (M)RLSZ Ballon szakágának helyzete, rendezésének javaslata.


Ezúton is tájékoztatlak, hogy:

 • A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés
  kezdetén átadni.
 • A közgyűlést az elnökség legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
 • Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
 • A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.
 • A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három) napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 (kettő) napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 (kettő) napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
  A Magyar Ballon Szövetség hivatalos honlapja, ahol minden szükséges dokumentum és tájékoztató megtalálható, letölthető: https://ballonszovetseg.hu

  Őrbottyán, 2021.12.19.

  Repülős baráti üdvözlettel:
  Nagy Péter s.k.
  elnök